Οδηγίες για την προστασία δεδομένων/Δήλωση προστασίας απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

Daimler Truck AG
Υπεύθυνος Ομίλου για την Προστασία Δεδομένων
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Γερμανία
Email: data.protection@daimler.com

1. Προστασία δεδομένων

Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας και δείχνετε ενδιαφέρον για τις προσφορές μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί για εμάς σοβαρό ζήτημα. Σε αυτές τις Οδηγίες για την προστασία δεδομένων, σας εξηγούμε πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις έχετε αναφορικά με αυτά. Επιπλέον, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Daimler:

> Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Daimler

Οι Οδηγίες για την προστασία δεδομένων αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Daimler Truck AG δεν ισχύουν για τις δραστηριότητες σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τους αντίστοιχους όρους προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες αυτών των παρόχων.

2. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

α. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, την κατάσταση πρόσβασης (π.χ. εάν μπορέσατε να ανοίξετε μία ιστοσελίδα ή λάβατε κάποιο μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που πιθανώς χρησιμοποιήσατε, τη συχνότητα με την οποία επισκέπτεστε κάθε ιστοσελίδα, την ονομασία των αρχείων που ανοίγετε, τον όγκο δεδομένων που μεταδίδονται, την ιστοσελίδα από την οποία οδηγηθήκατε στις ιστοσελίδες μας, και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε από τις δικές μας ιστοσελίδες, είτε πατώντας σε συνδέσμους των ιστοσελίδων μας είτε εισάγοντας κατευθείαν έναν τομέα στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και του ίδιου παραθύρου) του προγράμματος περιήγησης, στο οποίο έχετε ανοίξει τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποτροπή και την αναγνώριση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή τυχόν απόπειρας εξαπάτησης, αποθηκεύουμε για περίοδο επτά ημερών τη διεύθυνση IP σας και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.

β. Δεν αποθηκεύουμε άλλα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο εάν μας τα γνωστοποιήσετε π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή σε σχέση με την εκτέλεση μιας σύμβασης, και σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο εφόσον έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας ή επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Νομική βάση για την επεξεργασία).

γ. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, είναι πιθανό ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εάν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται οι λειτουργίες να μην είναι καθόλου διαθέσιμες ή να είναι διαθέσιμες με περιορισμούς.

3. Χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων και οριοθέτηση

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
– διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης στην ιστοσελίδα
– διασφάλιση της ευχρηστίας της ιστοσελίδας μας
– αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, καθώς και
– περαιτέρω σκοποί διαχείρισης.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1, εδαφ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας για τη συλλογή δεδομένων προκύπτει από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε καμία περίπτωση, δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, για να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το άτομό σας.

Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookie καθώς και υπηρεσίες ανάλυσης. Θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες στην ενότητα Cookie και αξιολόγηση δεδομένων χρήσης.

4. Διαβίβαση δεδομένων

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για σκοπούς άλλους πέραν των παρακάτω αναφερόμενων.

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους μόνο εάν:
– έχετε δώσει τη ρητή συναίνεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1, εδαφ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ,
– η διαβίβαση είναι απαραίτητη, βάσει του Άρθρου 6, παρ. 1, εδαφ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και δεν συντρέχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι έχετε υπερισχύον, προσωπικό συμφέρον από τη μη διαβίβαση των δεδομένων σας,
– στην περίπτωση στην οποία υφίσταται έννομη υποχρέωση για τη διαβίβαση σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1, εδαφ. 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, καθώς και
– επιτρέπεται από το νόμο και, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1, εδαφ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, Social Plugins
– Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στις προσφορές αυτές, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).
– Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «Social Plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Twitter και Google+, τα ενσωματώνουμε ως εξής:
– Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα Social Plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο Social Plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.
– Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του Social Plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του Social Plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Daimler δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο Social Plugin.
– Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.
– Το Social Plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας.

Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie 

Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα Social Plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

5. Κρυπτογράφηση

Στη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τη διαδεδομένη διαδικασία SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με το εκάστοτε υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κατά κανόνα, πρόκειται για κρυπτογράφηση 256 Bit. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει την κρυπτογράφηση 256 Bit, χρησιμοποιούμε μία τεχνολογία 128 Bit v3. Μπορείτε να αναγνωρίζετε εάν μία ιστοσελίδα μας μεταδίδεται κρυπτογραφημένα από το σύμβολο κλειστού κλειδιού ή λουκέτου που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.

Κατά τα λοιπά, λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή σκόπιμη κατάχρηση, μερική ή πλήρη απώλεια, καταστροφή, καθώς και έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

6. Δικαίωμα επιλογής

Επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας, για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, ενδεχομένως, να ζητήσουμε τη γνώμη σας. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως εθελοντική. Εάν δεν συμφωνείτε, μπορείτε να μας το δηλώσετε ανά πάσα στιγμή, ώστε να αποκλείσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα.

Newsletter

Όταν εγγράφεστε σε ένα Newsletter που προσφέρεται στην ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο Newsletter χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του Newsletter, εφόσον δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας στο Newsletter ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνεται σε αυτό.

7. Cookie

Πληροφορίες για τα cookie που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους θα βρείτε στην Πολιτική για cookie.

8. Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης

Για να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα δημοφιλείς προορισμούς των προσφορών μας στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε το Piwik. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας πιο στοχευμένα με τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά μας προς εσάς.

Εάν δεν επιθυμείτε ο Όμιλος Daimler να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες για τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες του, μπορείτε να προβάλλετε αντίρρρηση ανά πάσα στιγμή για το μέλλον (opt-out). Για να μπορέσει να εφαρμοστεί τεχνικά αυτή η αντίρρηση, αποθηκεύεται ένα αρχείο opt-out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην καταγραφή της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι, για τεχνικούς λόγους, το αρχείο opt-out cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο αποθηκεύτηκε. Εάν διαγράψετε τα cookie ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία opt-out.

> Κάντε κλικ εδώ για να αποθηκεύσετε το αρχείο opt-out cookie.

9. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύουμε τα δεδομένα που διαχειριζόμαστε έναντι κατάχρησης, απώλειας, καταστροφής και πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

10. Δικαίωμα στην ενημέρωση

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα:
– σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε συγκεκριμένα να ζητήσετε πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιούνται τα δεδομένα σας, την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης και την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την προβολή αντίρρησης, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων, εφόσον δεν τα συλλέξαμε εμείς, καθώς και για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπερ. της κατάρτισης προφίλ και ενδεχομένως εύλογες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες αυτής.
– σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε την άμεση διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων σας ή τη συμπλήρωση των αποθηκευμένων από εμάς προσωπικών δεδομένων σας.
– σύμφωνα με το Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τη διαγραφή των αποθηκευμένων από εμάς προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον η επεξεργασία δεν απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, για την τήρηση νομικής υποχρεώσεως, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
– σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή τους και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, ωστόσο τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή έχετε προβάλει αντίρρηση για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.
– σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει, σε δομημένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο ή να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας:
– σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μας επιτρέπεται πλέον η μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων, η οποία βασιζόταν σε αυτήν τη συγκατάθεση, και
– σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να απευθύνεστε κατά κανόνα στην εποπτική αρχή του τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή της εταιρικής έδρας μας.

Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων). Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης ή αντίρρησης, στείλτε μας απλώς e-mail στη διεύθυνση support@roadstars.mercedes-benz.com

Κατόπιν αίτησης, ο Όμιλος Daimler ενημερώνει εσάς ή τον αρμόδιο εκπρόσπωπό σας το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε μας. Εφόσον έχετε δηλωθεί ως χρήστης, σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να βλέπετε ο ίδιος τα στοιχεία σας και ενδεχομένως να τα διαγράψετε ή να τα τροποποιήσετε. Εάν παρ' όλες τις προσπάθειές μας για την ορθότητα των στοιχείων και την ενημερότητά τους έχουν αποθηκευτεί λανθασμένες πληροφορίες, θα τα διορθώσουμε κατόπιν αίτησής σας.

11. Ενημερότητα και τροποποίηση αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει επί του παρόντος και ενημερώθηκε το Μάιο του 2018.

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης της ιστοσελίδας μας και των προσφορών μας ή λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας ή των κανονισμών ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η τροποποίηση αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να προβάλλετε και να εκτυπώνετε την εκάστοτε ενημερωμένη δήλωση προστασίας δεδομένων στην ιστοσελίδα www.roadstars.com.

> Schließen