Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Daimler dankt u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming wordt bij ons groot geschreven en wij willen graag dat u zich bij uw bezoek aan onze internetpagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Hier houden wij bij onze zakelijke processen rekening mee. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd, volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevenbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd. Ons beleid betreffende gegevensbescherming richt zich voor het overige naar de voor Daimler geldende richtlijn betreffende gegevensbescherming.

> Daimler Richtlijn betreffende gegevensbescherming

Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is.

Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard o.a. informatie op over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt, de datum van het bezoek en, om veiligheidsredenen - bijvoorbeeld om aanvallen op onze websites te herkennen - en voor een periode van zeven dagen, het IP-adres dat aan u is toegewezen door uw Internet Service Provider. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgerelateerde gegevens alleen opgeslagen, als u ons dit zelf aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of het afsluiten van een overeenkomst.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, klantenbeheer, productenquêtes en marketing, uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang.

Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agenturen en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hierover eventueel vragen te stellen. Uiteraard is uw deelname aan dergelijke acties vrijwillig. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u ons dit op elk gewenst moment meedelen, zodat wij uw gegevens desgewenst blokkeren. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich eventueel abonneren op nieuwsbrieven. De gegevens, die worden aangegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt, wanneer u niet akkoord gaat met een verdergaand gebruik. U kunt het abonnement op ieder gewenst moment opzeggen via de in de nieuwsbrief aangegeven afmeldmogelijkheid.

Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Analyse van gebruiksgegevens

Om voorkeuren van bezoekers en bijzonder populaire gebieden in ons aanbod op het internet te kunnen identificeren, gebruiken wij Adobe Omniture producten. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze internetsites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, waardoor wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren.

Wilt u niet dat Daimler informatie over uw bezoek verzamelt en analyseert, dan kunt u hiertegen te allen tijde voor toekomstige bezoeken bezwaar maken (opt-out). Voor de technische kant van dit bezwaar wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie is uitsluitend bedoeld voor de toewijzing van uw bezwaar. Let er wel op dat een opt-out-cookie om technische redenen alleen kan worden toegepast voor de browser, van waaruit hij is ingesteld,. Als u de cookies verwijdert of een andere browser of andere hardware gebruikt, dient opt-out opnieuw te worden vastgelegd.

> Klik hier om de opt-out-cookie in te stellen.

Veiligheid

Daimler implementeert technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om uw gegevens, die door ons worden beheerd, te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang van onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd om bij te blijven met de technologische ontwikkeling.

Recht op informatie

Daimler of de hiervoor optredende verantwoordelijke instantie, deelt u op aanvraag, indien mogelijk schriftelijk, volgens het geldende recht mee of en welke persoonlijke gegevens bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, bieden wij u tevens de mogelijkheid om de gegevens zelf in te zien en indien gewenst te verwijderen of te wijzigen. Indien er ondanks onze inspanningen om correcte en actuele gegevens te garanderen, foutieve informatie mocht zijn opgeslagen, dan zullen wij deze na uw aanvraag verbeteren.

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming, die u met zijn team ter beschikking staat. U kunt tevens contact met hem opnemen als u informatie wenst, opmerkingen of klachten heeft.

Concerngevolmachtigde voor de gegevensbescherming

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland

> Sluiten