Wskazówki dotyczące ochrony danych/Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych jest:

Daimler Truck AG
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Deutschland
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Ochrona danych

Cieszymy się z Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. W tych wskazówkach dotyczących ochrony danych wyjaśniamy, jak pozyskujemy Twoje dane osobowe, co z nimi robimy, do jakich celów i na jakich podstawach prawnych się to odbywa oraz jakie masz w związku z tym prawa i roszczenia. Dodatkowo odsyłamy do wytycznych koncernu Daimler w sprawie ochrony danych:

> Wytyczne koncernu Daimler w sprawie ochrony danych

Nasze wskazówki dotyczące ochrony danych w odniesieniu do korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczne dotyczące ochrony danych Daimler Truck AG nie obowiązują w odniesieniu do Twoich czynności na stronach internetowych serwisów społecznościowych lub innych usługodawców, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Sprawdź informacje na stronach internetowych tych usługodawców na temat ich postanowień dotyczących ochrony danych.

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

A. Jeżeli odwiedzasz nasze strony internetowe, zapisujemy określone informacje na temat używanej przez Ciebie przeglądarki i systemu operacyjnego, daty i godziny odwiedzin, statusu dostępu (np. czy otworzenie strony powiodło się, czy też pojawił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, wprowadzonych ewentualnie przez Ciebie wyszukiwanych pojęć, częstotliwości, z jaką otwierasz poszczególne strony internetowe, nazw otwieranych plików, transferowanych wielkości danych, strony internetowej, z której nastąpiło wejście na nasze strony internetowe, oraz strony internetowej, którą odwiedzasz z naszych stron internetowych, klikając linki na naszych stronach internetowych lub wprowadzając domenę bezpośrednio w pole edycji tej samej karty (ew. tego samego okna) przeglądarki, gdzie zostały otworzone nasze strony internetowe. Poza tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w celu zabezpieczenia i rozpoznania ataków na nasze strony internetowe lub próby oszustw, zapisujemy na okres siedmiu dni Twój adres IP oraz nazwę Twojego dostawcy usług internetowych.

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko, jeżeli dane te zostały nam przekazane np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub realizacji umowy, a nawet w tych przypadkach tylko w takim stopniu, na jaki została nam wyrażona zgoda na podstawie udzielonej zgody lub obowiązujących przepisów (dalsze informacje na ten temat znajdują się u dołu w akapicie „Podstawy prawne przetwarzania“).

c. Nie istnieje żaden obowiązek ustawowy lub umowny przekazywania swoich danych osobowych. Jednak możliwe jest, że określone funkcje naszych stron internetowych zależą od przekazania danych osobowych. Jeżeli w takich przypadkach dane osobowe nie zostaną przekazane, może to prowadzić do niedziałania lub działania w ograniczonym zakresie danych funkcji.

3. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych oraz określenie celu

Wymienione dane są przez nas przetwarzane do następujących celów:
– zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową
– zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej
– ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
– do dalszych celów administracyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 S.1 lit. f DSGVO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wymienionych wyżej celów gromadzenia danych. W żadnym razie nie wykorzystujemy pozyskanych danych do wyciągania wniosków co do Twojej osoby.

Poza tym podczas odwiedzin naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie oraz usługi analityczne. Szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się pod „Pliki cookie oraz analiza danych korzystania“.

4. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobom trzecim do celów innych niż wymienione tutaj nie ma miejsca.

Przekazujemy dane osobowe naszych użytkowników osobom trzecim tylko, jeżeli
– otrzymaliśmy od użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S.1 lit. a DSGVO wyraźną zgodę,
– przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 S.1 lit. f DSGVO jest wymagane do dochodzenia praw, realizacji lub obrony roszczeń prawnych oraz nie istnieje powód do założenia, że użytkownik posiada przeważający, uzasadniający ochronę interes w nieprzekazywaniu jego danych,
– w wypadku, jeżeli w odniesieniu do przekazania zgodnie z art. 6 ust.1 S. 1 lit c. DSGVO istnieje ustawowe zobowiązanie oraz
– jest to dopuszczalne ustawowo i jeżeli zgodnie z art.6 ust. 1 Str. 1 lit.b DSGVO jest to wymagane do realizacji stosunków prawnych z użytkownikiem.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe
– Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).
– Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. „wtyczki społecznościowe” serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób:
– Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.
– Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.
– Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.
– Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.

Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

5. Szyfrowanie

W ramach odwiedzin strony internetowej wykorzystujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania, która jest obsługiwana przez Twoją przeglądarkę. Z reguły chodzi tutaj o szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy zamiast tego z technologii 128-bitowej v3. Fakt, czy dana strona w ramach naszej obecności w internecie jest udostępniana zaszyfrowana, można rozpoznać na podstawie zamkniętego widoku klucza lub symbolu kłódki u góry w pasku adresu przeglądarki.

Poza tym korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą danych, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze zabezpieczenia są wciąż udoskonalane w miarę rozwoju technologicznego.

6. Możliwość wyboru

Chcielibyśmy wykorzystywać Twoje dane do informowania Cię o naszych produktach i usługach i ewentualnie zasięgać Twojej opinii na ich temat. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli nie zgadzasz się na uczestniczenie w nich, w każdej chwili możesz nas o tym powiadomić, a wtedy zablokujemy odpowiednie dane. Więcej informacji w tej sprawie można znaleźć na poszczególnych stronach internetowych.

Newsletter

Jeżeli jesteś abonentem newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, dane wprowadzone podczas logowania do newslettera są wykorzystywane tylko wysyłania newslettera, o ile nie została udzielona zgoda na dalsze wykorzystywanie. W każdej chwili możesz zakończyć abonament, korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

7. Pliki cookie

Informacje o stosowanych przez nas plikach cookie oraz ich funkcjach znajdziesz w naszych wskazówkach dotyczących cookies.

8. Analizowanie informacji o korzystaniu

W celu poznania preferencji internautów oraz dowiedzenia się, które z elementów naszej oferty internetowej cieszą się największą popularnością, wykorzystujemy Piwik. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać zawartość naszych stron internetowych do Twoich potrzeb i przez to stale ulepszać naszą ofertę.

Jeśli nie życzysz sobie, aby firma Daimler gromadziła i analizowała informacje o Twoich odwiedzinach witryny, w każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na przyszłość (opt out). W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu, w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt out. Służy on wyłącznie do identyfikacji Twojego sprzeciwu. Należy pamiętać, iż ze względów technicznych plik cookie opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt out trzeba dokonać ponownie.

> Aby ustawić plik cookie opt out, proszę kliknąć tutaj.

9. Bezpieczeństwo

Podejmujemy techniczne i organizacyjne działania, które służą ochronie zarządzanych przez nas Twoich danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Stale ulepszamy nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

10. Prawo do uzyskiwania informacji

Prawa przedmiotowe:

Masz prawo:
– zgodnie z art. 15 DSGVO domagać się od nas informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz domagać się informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione Twoje dane, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwy, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Twoich danych, o ile nie zostały one pobrane przez nas oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego wraz z profilowaniem i ew. miarodajnych informacji o ich szczegółach;
– zgodnie z art 16 DSGVO domagać się niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia zapisanych przez nas danych osobowych;
– zgodnie z art 17 DSGVO domagać się usunięcia swoich zapisanych przez nas danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do spełnienia prawnego zobowiązania, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia roszczeń, skorzystania z praw lub ich obrony;
– zgodnie z art 18 DSGVO domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odrzucasz ich usunięcie, a my nie potrzebujemy już tych danych, jednak potrzebujesz ich do dochodzenia swoich praw, skorzystania z roszczeń prawnych lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 DSGVO złożyłeś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu;
– zgodnie z art. 20 DSGVO otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w ustrukturyzowanym, popularnym i odczytywalnym komputerowo formacie lub domagania się przekazania innej osobie odpowiedzialnej:
– zgodnie z art. 7 ust.3 DSGVO cofnięcia w każdej chwili swojej udzielonej nam zgody. W wyniku tego nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które bazowało na tej zgodzie oraz
– zgodnie z art. 77 DSGVO złożenia skargi w instytucji sprawującej nadzór. Z reguły można zwrócić się w tym celu do instytucji sprawującej nadzór, właściwej dla miejsca zamieszkania użytkownika lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwa-rzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwa-rzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-maila na adres support@roadstars.mercedes-benz.com

Na żądanie firma Daimler – lub jej właściwy przedstawiciel – poinformuje Cię możliwie jak najszybciej w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym prawem, czy są u nas zapisane jakieś Twoje dane osobowe, i jakie to są dane. Zarejestrowanym użytkownikom dajemy też możliwość samodzielnego wglądu do tych danych i ewentualnie ich usuwania lub zmiany. W razie gdyby pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych zdarzyło się, że zapisane są błędne informacje, to skorygujemy je na Twoje żądanie.

11. Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych

Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych jest aktualnie obowiązujące i pochodzi z maja 2018.

W wyniku dalszego ulepszenia naszej strony internetowej i ofert w tym zakresie lub z powodu zmienionych zaleceń ustawowych lub urzędowych może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych. Każdorazowo aktualne oświadczenie dotyczące ochrony danych można w każdej chwili otworzyć na stronie internetowej pod adresem www.roadstars.com i wydrukować.